Przedsiębiorca podpisujący Żądanie

Adres Przedsiębiorcy

Usuń
Dodaj reprezentanta

* Maksymalnie 100 znaków
* Maksymalnie 100 znaków
* Maksymalnie 100 znaków
* Maksymalnie 100 znaków

Informacja o danych osobowych:

  1. Administratorem danych osobowych osób, których dane osobowe zostały podane w zgłoszeniu jest Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej z siedzibą w (05-500) Piasecznie ul. Puławska 38, KRS: 0000851744, NIP: 1231472372, Regon: 386628618, zwana „IGGP”.
  2. Dane osobowe są przetwarzane w związku z wykonywaniem przez IGGP celów statutowych.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, które zostały wskazane w zgłoszeniu jest zgoda tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych. IGGP informuje, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili wycofana.